Ados Biuro Rachunkowe

Dorota Śpica
doradca podatkowy
nr 04346

tel. /fax: +48 91 82 00 949
tel. kom.: +48 601 733 467

Usługi

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • - prowadzenie ewidencji przychodów
  • - sporządzanie deklaracji rocznych PIT-28
  • - sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT-7 ( dla podatników VAT )
  • - rozliczanie właścicieli
  • - obsługa ZUS
  • - doradztwo w zakresie finansowo-ekonomicznym
 2. Księga przychodów i rozchodów
  • - prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • - prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • - prowadzenie rejestrów VAT
  • - obliczanie podatku dochodowego oraz podatku VAT
  • - sporządzanie deklaracji podatkowych i dostarczanie ich do Urzędów Skarbowych
  • - obsługa ZUS
  • - doradztwo w zakresie finansowo-ekonomicznym
 3. Księgi handlowe
  • - prowadzenie księgi handlowej
  • - ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • - prowadzenie rejestrów VAT
  • - sporządzanie zestawień obrotów i sald
  • - obliczanie podatku dochodowego oraz podatku VAT
  • - sporządzanie deklaracji podatkowych i dostarczanie ich do Urzędów Skarbowych
  • - pełna obsługa ZUS
  • - sporządzanie bilansu i sprawozdań rocznych
  • - doradztwo finansowo-ekonomiczne
 4. Kadry i płace
  • - prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • - sporządzanie list płac
  • - sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło
  • - sporządzanie kart wynagrodzeń
  • - obliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników
  • - sporządzanie deklaracji ZUS oraz deklaracji PIT
  • - sporządzanie raportów dla pracowników
  • - prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP
  • - wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu
 5. Deklaracje roczne
  • PIT- 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i inne
  • sporządzanie i dostarczanie do Urzędów Skarbowych deklaracji rocznych zarówno w ramach stałej współpracy jak i dla klientów indywidualnych
 6. Sporządzanie i wycena inwentaryzacji z natury
Jesteśmy ubezpieczeni Sprawdź nasze ceny